Apr
01
2008

Ryan Air inför toalett avgift!

Ryanair, Europas ledande lågprisflygbolag, meddelar att man från och med 1 april inför en avgift på flygplanstoaletterna. Ryanair kommer så småningom erbjuda möjlighet att på nätet förboka plats på toaletten, och för regelbundna passagerare kommer det att finnas klippkort.

Ryanair kommer som första internationella flygbolag införa en avgift för att använda toaletterna på flygplanen. Grundavgiften kommer vara € 2 för att sedan öka ju längre tid passageraren är på toaletten. Betalningen görs i en särskilt anpassad betalningsapparat på insidan av toalettdörren. När betalningen är gjord öppnas låset på toalettdörren och passageraren kan gå ut.

Wilhelm Hamilton, nordeuropachef för Ryanair, kommenterar:
– Jag säger som den romerske kejsaren Vespasianus, ’Pecunia non olet’. Vi tror att det här blir skitbra!
Ryanair kommer att erbjuda klippkort för passagerare som reser och går på toaletten regelbundet. Så småningom kommer det även vara möjligt att via Ryanairs hemsida förboka toalettplats för endast € 1, och den som förbokar kommer även att få förtur. Ryanairs ambition är att vartannat toalettbesök ska vara förbokat inom ett år.

Länk här: CLICK ME!

De är lite roliga. =)
Written by gobba in: april skämt,funny | Tags:

No Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

CommentLuv badge

Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes